Produkter med kloreffekt

Klor

Bassengvannet påvirkes hele tiden av det omgivende miljø, kontakt med luften, UV-stråler, sollys og antallet badende.

Derfor er det viktig at vannkvaliteten kontrolleres regelmessig. Desinfeksjon av vannet må skje kontinuerlig for å motvirke

ukontrollert vekst av mikroorganismer. Badevannet skal alltid ha desinfiserende effekt i form av et målbart nivå av fritt klor i vannet.

Klor er både et desinfeksjons- og oksidasjonsmiddel.